Sabtu, 5 Disember 2009

SALASILAH KETURUNAN RADEN AHMAD PATTANISALASILAH KETURUNAN RADEN AHMAD PATTANI

Pengasas
Raden Ahmad dikatakan berasal dari Pulau Jawa datang ke Pattani untuk membantu Raja Pattani mengekang ancaman Siam. Beliau mempunyai seorang anak bernama Haji Wan Abdul Hamid.

Generasi Pertama
Haji Wan Abdul Hamid mempunyai 4 orang anak iaitu Wan Siti Hawa, Haji Zainal Abidin, Wan Awang dan Wan Jamilah

Generasi Kedua
Haji Zainal Abidin mempunyai 5 orang anak iaitu Wan Maimunah, Haji Wan Abdul Rashid, Haji Wan Ali (Mohammad), Haji Wan Abu Bakar dan Wan Khadijah.

Generasi Ketiga
Wan Maimunah berkahwin dengan Tengku Besar (Raja Kg. Laut) mendapat seorang anak bernama Tengku Puteh. Selepas kemangkatan Tengku Besar Wan Maimunah kahwin lagi dan mendapat 2 orang anak iaitu Wan Aishah dan Wan Kalsom.

Generasi Keempat
Tengku Puteh mendapat 3 orang anak iaitu Tengku Timun, Tengku Kalsom dan Tengku Ibrahim.

Generasi Kelima
Tengku Timun mendapat 4 orang anak iaitu Tengku Yad, Tengku Tengah, Tengku Wook dan Tengku Bongsu

Generasi Kelima
Tengku Kalsom mendapat 5 anak Wan Ahmad, Wan Salleh, Wan Yam, Wan Sepiah dan Wan Sulaiman.

Generasi Kelima
Tengku Bongsu (Tengku Sulaiman) b Tengku Puteh mendapat 7 anak iaitu Tengku Sulung, Tengku Chik, Tengku Besar Tuan Kembang, Tengku Abdul Kadir dan Tengku Muhammad Soleh.

Generasi Keenam
Tengku Abdul Kadir  berkahwin dengan Tengku Kembang Puteri mendapat 7 anak iaitu Tengku Ahmad Zainal Abidin, Tengku Zubaidah, Tengku Yusuf, Tengku Mahmood Mahyuddin, Tengku Kamariah dan Tengku Sofiah.

Generasi Ketujuh
Tengku Ahmad Zainal Abidin mempunyai ramai isteri. Salah seorang isteri baginda bernama Wan Maryam bt Wan Ali b Wan Nuh dari Kg. Surau, Pekan. Perkahwinan mereka berkekalan sehingga keakhir hayat mereka. Mereka berdua berserta 2 anak telah meninggal kerana kemalangan jalanraya pada tahun 1950an dan dikuburkan di Perkuburan Pohon Tanjung, Kg. Surau, Pekan, Kelantan.

Generasi Ketiga
Haji Wan Abdul Rashid mendapat 14 orang anak iaitu Hajjah Wan Senik, Wan Halimah, Wan Aitam, Wan Kalsom, Wan Aishah, Wan Yatimah, Wan Teh, Wan Kamala, Wan Zainal Abidin, Nik Emas, Haji Nik Mohamad, Nik Wan Ahmad dan Haji Wan Abu Bakar. 

Generasi keempat
Wan Halimah mendapat 2 orang anak iaitu Hajjah Wan Maryam dan Hajjah Wan Siti

Generasi Kelima
Hajjah Wan Siti benrkongsi suami/keturunan dengan Wan Siti bt Wan Aishah bt Zainal Abidin (sepupu) dan mendapat 4 orang anak iaitu Wan Yusuf, Wan Osman, Wan Ibrahim dan Wan Kassim.

Generasi Keenam
Wan Yusuf mendapat 5 orang anak iaitu Wan Maryam,Wan Mohammad, Wan Abdul Manaf, Wan Kalsom dan Wan Hasmah.

Generasi Keenam
Wan Osman mendapat seorang anak iaitu Wan Ahmad

Generasi Keenam
Wan Ibrahim mendapat seorang anak iaitu Wan Zakaria

Generasi Ketempat
Wan Aishah mendapat 2 orang anak iaitu Wan Abdul Rashid dan Wan Siti

Generasi keempat
Nik Emas Mendapat 4 anak iaitu Nik Mek, Nik Maimunah, Nik Maryam dan Nik Muhammad.

Generasi Kelima
Nik Maimunah mendapat 6 orang anak iaitu Nik Abdul Rahman, Nik Ngah, Nik Muhammad, Nik Abdul Rashid, Nik Saodah dan Nik Yusuf.

Generasi Keenam
Nik Abdul Rahman mendapat 3 anak iaitu Nik Zainab, Nik Taib dan Nik Mohammad.

Generasi  keenam
Nik Abdul Rashid mendapat 5 anak iaitu Nik Hussain, Nik Zakaria, NJik Zainab, Nik Mohammad Adnan,Nik Siti Hajar dan Nik Mohammad.

Generasi Keenam
Haji Nik Mohammad mendapat 10 orang anak iaitu Nik Halimah, Nik Maimunah, Nik Fatimah, Nik Hassan, Nik Hussain, Nik Abdul Rashid, Nik Maryam, Haji Nik Yusuf, Nik Khadijah dan Nik Aminah.
  
Generasi Ketujuh
Nik Hussain mendapat 7 orang anak iaitu Nik Omar, Nik Zainal Abidin, Nik Kalsom, Nik Aishah, Nik Hawa, Nik Halimah dan Nik Sulaiman.

Generasi Kelapan
Nik Omar mendapat seorang anak iaitu Nik Osman.

Generasi Kelapan
Nik Zainal Abidin mendapat 2 orang anak iaitu Nik Sulaiman dan Nik Naimah.

Generasi Kelapan
Nik Aishah mendapat 3 orang anak iaitu Nik Saidah, Nik Salamah dan Nik Sharifah.

Generasi Kelapan
Nik Hawa mendapat 2 orang anak iaitu Nik Ashhadidin dan Nik Faridah.

Generasi Kelapan
Nik Halimah mendapat 2 orang anak iaitu Nik Rashidah dan Nik Mohamad Adnan.

Generasi Ketujuh
Nik Abdu Rashid mendapat 11 orang anak iaitu Nik Salmah, Nik Abdul Hamid, Nik Siti Hajar, Nik Khadijah, Nik Zahrah, Nik Kamariah, Nik Kalsom, Nik Hamidah, Nik Zubaidah, Nik Saudah dan Nik Azizah.

Generasi kelapan
Nik Salmah mendapat 8 orang anak iaitu Nik Mahyuddin, Nik Ibrahim, Nik Mustafa, Nik Zaiton, Nik Zalina, Nik Noriah, Nik Hasmah dan Nik Zahrah.

Generasi Kelapan
Nik Abdul Hamid mendapat seorang anak iaitu Nik Ahmad

Generasi Kelapan
Nik Khadijah mendapat 3 orang anak iaitu Nik Sulaiman, Nik Dahari dan Nik Naimah.

Generasi Kelapan
Nik Kamariah mendapat 3 orang anak iaitu Nik Sariah, Nik Maznah dan Nik Idham.

Generasi Kelapan
Nik Hamidah mendapat seorang anak iaitu Nik Nik Mansor.

Generasi Ketujuh
Nik Maryam mendapat 4 orang anak iaitu Nik Kassim, Nik Rafeah, Nik Osman dan Nik Ra’in.

Generasi Ketujuh
Haji Nik Yusuf mendapat 8 orang anak iaitu Nik Sofiah, Nik Zubaidah, Nik Asmah, Nik Zainab, Nik Hasmah, Nik Mohammad Kamal, Nik Khadijah dan Nik Mohamad Noor.

Generasi Kelapan
Nik Asmah mendapat  2 orang anak iaitu Nik Abu Bakar dan Nik Rahmah Osman.

Generasi Ketiga
Haji Wan Ali (Mohamad) mendapat seorang anak iaitu Haji Wan Abu Bakar.

Generasi Keempat
Haji Wan Abu Bakar mendapat 5 orang anak iaitu Nik Maryam, Haji Nik Mohamad, Nik Fatimah, Nik Mohamad Ali dan Nik Abdul Kadir.

Generasi Kelima
Haji Nik Mohamad mendapat 2 orang anak iaitu Nik Saidah dan Nik Halimah.

Generasi Kelima
Nik Fatimah mendapat 6 orang anak iaitu Nik Hussain, Nik Zakaria, Wan Zaim, Nik Mohamad Adnan, Nik Siti Hajar dan Nik Mahmood.

Generasi Kelima
Nik Mohamad Ali mempunyai 3 anak iaitu Nik Asaniah, Nik Maznah dan Nik Idham.

Generasi Ketiga
Haji Wan Abu Bakar mendapat 7 orang anak iaitu Wan Siti Hajar, Wan Sofiah, Wan Ibrahim, Wan Zainab, Haji Wan Abdul Kadir, Hajjah Wan Aminah dan Wan Fatimah.

Generasi Keempat
Wan Siti Hajar Berkahwin dengan Wan Abdullah b Wan Nuh dari Kg. Surau, Pekan, Kelantan   
  
Generasi Keempat
Wan Sofiah mendapat 8 orang anak iaitu Wan Zainab, Wan Abdul Rahman, Wan Abdullah, Wan Mohamad Soghir, Wan Idris dan Wan Salamah.

Generasi Kelima
Wan Zainab mendapat 3 orang anak iaitu Wan Abdul Rashid, Wan Maryam dan Wan Soleh.

Generasi Kelima
Wan Abdullah mendapat 2 orang anak iaitu Wan Saerah dan Wan Hussain.

Generasi Kelima
Wan Mohamad Soghir mendapat 2 orang ank iaitu Wan Safinah dan Wan Halimah.

Generasi Kelima
Wan Idris mendapat 4 orang anak iaitu Wan Yusuf, Wan Hamidah, Wan Salamah dan Wan Abdul Manaf.

Generasi Keempat
Wan Ibrahim mendapat 4 orang anak iaitu Wan Jaafar, Wan Zainab, Wan Halimah dan Wan Fatimah.

Generasi Kelima
Wan Jaafar mendapat mendapat seorang anak iaitu Nik Bahar Pattani.

Generasi Kelima
Wan Zainab mendapat 2 orang anak iaitu Tengku Zainal Abidin dan Tengku Chik Kamariah.

Generasi Keenam
Tengku Zain mendapat 2 orang anak iaitu Wan Safinah dan Wan Halimah.

Generasi Kelima
Wan Halimah mendapat 6 orang anak iaitu Wan Hamzah, Wan Harun, Wan Rokiah, Wan Aminah, Wan Kalsom dan Wan Maryam.

Generasi Kelima
Wan Fatimah mendapat 2 anak iaitu Nik Sofiah dan Nik Mahmood.

Generasi Keenam
Nik Sofiah berkahwin dengan Wan Ahmad bekas Imam Masjid Mukim Pasir Pekan mendapat 8 orang anak iaitu Wan Soleh, Wan Hussain, Wan Hasbullah, Wan Aishah, Wan Maliki, Wan Ramlah, Wan Mohammad Danial dan Wan Maryam.

Generasi Keenam
Wan Mahmood mendapat  5 orang anak iaitu Wan Noriah, Wan Abdul Rahman, Wan Azmi, Wan Yusuf dan Wan Raihan.

Generasi Keempat
Wan Zainab mendapat 2 orang anak iaitu Wan Hussain dan Wan Bidah.

Generasi Kelima
Wan Hussain mendapat 5 orang anak iaitu Wan Ishak, Wan Ibrahim, Wan Soleh, Wan Lijah, Wan Maimunah dan Wan Mamat.

Generasi Kelima
Wan Bidah mendapat 2 anak iaitu Wan Mansor dan Wan Siti Hawa.

Generasi Keempat
Wan Abdul Kadir mendapat 10 orang anak iaitu Wan Khadijah, Wan Maryam, Wan Mohamad, Wan Sofiah, Wan Ahmad, Wan Mahmood, Wan Zubaidah, Wan Wan Aminah dan Wan Osman.

Generasi Kelima
Wan Kahdijah mendapat 8 orang anak iaitu Wan Sulaiman, Wan Mohamad, Wan Abu bakar, Wan Zainab, Wan Aminah, Wan Abdul Kadir, Wan Zubaidah dan Wan Kalsom.

Generasi Kelima
Wan Maryam mendapat 3 orang anak iaitu Nik Hassan, Nik Mohamad Taib dan Nik Sharifah.

Generasi Kelima
Wan Mohamad mendapat 4 orang anak iaitu Wan Soh Nik, Wan Kalsom Nik, Nik Daud dan Wan Omar Nik.

Generasi Kelima
Wan Sofiah mendapat 2 orang anak iaitu Nik Kalsom dan Nik Abdul Kadir.

Generasi Kelima
Wan Ahmad mnendapat 10 orang anak iaitu Nik Abdullah, Nik Maimunah, Nik Mahmood, Nik Jaafar, Nik Khadijah, Nik Fatimah, Nik Yusuf, Nik Rokiah, Nik Hamidah dan Nik Kalsom.

Generasi Keenam
Nik Abdullah mendapat 4 orag anak iaitu Nik Rahimah, Nik Fatimah, Nik Shaaridan dan nik Zakiah.

Generasi Keenam
Nik Maimunah mendapat 6 orang anak iaitu Nik Ismail, Nik Fatimah, Nik Daud, Nik Talhah, Nik Saadah dan Nik Abdul Halim.

Generasi Keenam
Nik Jaafar mendapat 6 orang anak iaitu Nik Yusuf, Nik Farid, Nik Hafsah, Nik Suhaimi, Nik Rosni dan Nik Mohamad Zaki.

Generasi  Keenam
Nik Khadijah mendapat 13 orang anak iaitu Nik Hafsah, Nik Zainal Abidin, Nik arif, Nik Hasmah, Nik Ahmad, Nik Zubaidah, Nik Iskandar, Nik Rohani, Nik Alias, Nik Badariah dan Nik Kamariah.

Generasi Keenam
Nik Fatimah mendapat 10 orang anak iaitu Nik Faezah, Nik Ibrahim, Nik Aminah, Nik Shafiqah, Nik Fuad, Nik Fauzi, Nik Najib, Nik Farid, Nik Najibah dan Nik Syafiei

Generasi Kelima
Wan Osman mendapat 5 anak iaitu Aishah, Khadijah, Hamidah, zainab dan Abdul Kadir.

Generasi Keempat
Hajjah Wan Aminah berkahwin dengan Haji Wan Ali b Wan Nuh dari Kg. Surau, Pekan, Kelantan.13 ulasan:

 1. saya akan cuba dapatkan maklumat lanjut tentang salasilah ini dari Nik Anuwar, seorang pelajar Doktor Falsafah dlm bidang ekonomi di USM Pulau Pinang. Beliau berasal dari Yala, Thailand. Sila doakan supaya usaha saya berjaya demi mengeratkan hubungan silaturrahim di kalangan keluarga Raden Ahmad.

  BalasPadam
  Balasan
  1. Saya cik Gu Hassan, nak tahu adakah Raden Ahmad ni dari Jawa terua ke Pattani atau beliau pernah singgah di Kelantan ( Kg Laut )dan berkahwin dengan seorang permpuan di Pengkalan Bunga Mas di Kg Tingkat, Banggol, Kota Bharu sebelum ke Pattani.

   Padam
 2. nak tahu jugk pasal salasilah nie...ambo nie gen
  kelapan raden ahamd tak masuk book lagi....kira kalu boleh kongsi ilmu titih untung jgk

  BalasPadam
 3. Tengku Puteh mempunyai 3 orang anak yang bernama Tengku Timun, Tengku Kalsom dan Tengku Ibrahim.
  -tengku kalsom ada 5 orang anak (wan ahmad,wan salleh,wan yam,wan sepiah,wan sulaiman)
  -tengku ibrahim tukarkan nama ke rakyat biasa sebagai Yahaya bin Saad .(kalau tak salah saya)

  BalasPadam
 4. setiap generasi ini menamakan setiap nama dalam ahli keluarga memasing,nama2 yang berulang2 untuk mengingati keturunan atau generasi yang sebelumnya.

  BalasPadam
 5. sekiranya pengetahuan saya nie salah,harap ada yang tampil untuk jelaskan tentang keturunan TENGKU IBRAHIM-betul atau tidak ,ini adalah salah satu keturunan yang menghilangkan diri.

  BalasPadam
  Balasan
  1. Salam saya tertanya2.dan tiada jawapan.dan kisah keturunan yang di ceritakan dari awrah ayah dan darwah datok saya.masa tu sy baru beumur 14 tahun.saya pon x berapa ffaham.atok saya cakap kami pon ada kena mengena dgn raja riau.yang saya ingat dia ada sebut nama2 sprti.tengku tengah.mryam dan ramai lagi.pada masa tu atok saya ckp.sultan masa tu suruh dia lari ke malaysia atau dia sndiri lari dan pengatahuan sultan masa tu di atas satu sebab.yg saya pon dah xingat.dan beliau tkr kan nama asal nya kpd mohammad bin kisip.dan dia ada sebut nama asalnya tapi dah xingat.dan beliau ckp pelarian nye di rahsia kan.sebab tu xada nama nya dalam sejarah genarasi.

   Padam
 6. Saya Generasi keenam anak Nik Fatimah nama Najib.

  BalasPadam
 7. Saya dari generai kelima tengku wook..

  BalasPadam
 8. Saya dari generai kelima tengku wook..

  BalasPadam
 9. Wan Mohamad Ali moyang sy, wan Ahmad Datok sy, wan teh kalsom bonda sy...

  BalasPadam